PARKINGI PRZY LOTNISKACH

 

WARSZAWA  

POZNAŃ

Parking P5 -PORT LOTNICZY – POZNAŃ ŁAWICA

 

Parking długoterminowy P5 przylega do nowego terminala przylotowego Portu Lotniczego Poznań – Ławica. Wjazd na parking długoterminowy P5 znajduje się od ul. Bukowskiej ok. 400 metrów za głównym wyjazdem z terenu Portu Lotniczego w kierunku na Buk (przy Centrum Ogrodniczym). Parking P5 jest bezpośrednio połączony z terminalami Portu Lotniczego. Parking długoterminowy P5 dysponuje 600 miejscami parkingowymi w atrakcyjnych cenach. 24 h obsługa parkingu P5.

 

Klienci parkingu P5 za okazaniem biletu parkingowego są upoważnieni do:

- przejścia poza kolejnością przez kontrolę bezpieczeństwa bramką FAST TRACK*

- wstępu do Business Executive Lounge wraz z nieograniczonym dostępem do baru w cenie 35 zł brutto za osobę**płatne na miejscu.

* dla max. 4 osób lub rodziców z dziećmi
** dla max. 4 osób dorosłych (dzieci gratis)

 

 

http://www.apcoa.pl/

  BYDGOSZCZ  
  ŁÓDZ  
  GDAŃSK  
  RZESZÓW  
  KATOWICE  
  WROCŁAW  
  KRAKÓW  
  MODLIN  
 

PROMOCJA - PARKING GRATIS *

 

REGULAMIN PROMOCJI - PARKING GRATIS: 


Regulamin Promocji „Parking przy lotnisku gratis”

 

1. Organizatorem promocji „Parking przy lotnisku gratis” („Promocja”) jest

AP Travel Biuro Podrózy Sp.z.o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul.Chojnickiej 43, NIP 7811813605,(„Organizator”).

 

2. W ramach Promocji Organizator zobowiązuje się przekazać osobom, które spełnią warunki przewidziane niniejszym Regulaminem, VOUCHER na parking przy lotniskach wymienionych w pkt.7.

 

3. Promocja rozpoczyna się 12.03.2015 i trwa do odwołania.

 

4. VOUCHER na parking otrzymają osoby („Klienci”), które w czasie obowiązywania Promocji, za pośrednictwem spółki AP TRAVEL spełnią poniższe warunki:

 

a) dokonają zakupu dowolnej usługi turystycznej („Wycieczki”)obejmującej co najmniej przelot i zakwaterowanie,

b) opłacą w/w usługę turystyczną w ustalonym termini,

c) usługa turystyczna nie zostanie anulowana – w takim przypadku VOUCHER na parking jest również anulowany.)

d) nie korzystały z innej promocji*

 

5. VOUVHER na parking zostanie przekazany Klientowi po zapłacie pełnej kwoty za usługę turystyczną.

 

6. Wydrukowany Voucher należy okazać obsłudze parkingu przed wjazdem na teren parkingu.

 

7.W Promocji biorą udział parkingi w następujących miastach:

a) Warszawa

b) Poznań

c) Bydgoszcz

d) Łódź

e) Gdańsk

f) Rzeszów

g) Katowice

h) Wrocław

i) Kraków

j) Modlin

 

8. Promocja dostępna jest w ramach wolnych miejsc postojowych na parkingach wskazanych

w pkt 7, w wykupionym przez Klienta terminie imprezy turystycznej.

 

9. W ramach niniejszej Promocji Klient nie może żądać, aby Organizator wypłacił mu w gotówce równowartość VOUCHERU, o którym mowa w pkt 2.

 

10. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem http://www.aptravel.pl oraz w biurze Organizatora. 


 

*) promocje nie dublują się , można skorzystać tylko z jednej wybranej promocji do danej rezerwacji.

 
 
Nowe zasady dotyczące polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

 

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies.

 

Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 

  • realizacji usług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

 

Komu możemy przekazać dane?

 

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

 

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

 

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.