PARKINGI PRZY LOTNISKACH

 

WARSZAWA  

POZNAŃ

Parking P5 -PORT LOTNICZY – POZNAŃ ŁAWICA

 

Parking długoterminowy P5 przylega do nowego terminala przylotowego Portu Lotniczego Poznań – Ławica. Wjazd na parking długoterminowy P5 znajduje się od ul. Bukowskiej ok. 400 metrów za głównym wyjazdem z terenu Portu Lotniczego w kierunku na Buk (przy Centrum Ogrodniczym). Parking P5 jest bezpośrednio połączony z terminalami Portu Lotniczego. Parking długoterminowy P5 dysponuje 600 miejscami parkingowymi w atrakcyjnych cenach. 24 h obsługa parkingu P5.

 

Klienci parkingu P5 za okazaniem biletu parkingowego są upoważnieni do:

- przejścia poza kolejnością przez kontrolę bezpieczeństwa bramką FAST TRACK*

- wstępu do Business Executive Lounge wraz z nieograniczonym dostępem do baru w cenie 35 zł brutto za osobę**płatne na miejscu.

* dla max. 4 osób lub rodziców z dziećmi
** dla max. 4 osób dorosłych (dzieci gratis)

 

 

http://www.apcoa.pl/

  BYDGOSZCZ  
  ŁÓDZ  
  GDAŃSK  
  RZESZÓW  
  KATOWICE  
  WROCŁAW  
  KRAKÓW  
  MODLIN  
 

PROMOCJA - PARKING GRATIS *

 

REGULAMIN PROMOCJI - PARKING GRATIS: 


Regulamin Promocji „Parking przy lotnisku gratis”

 

1. Organizatorem promocji „Parking przy lotnisku gratis” („Promocja”) jest

AP Travel Biuro Podrózy Sp.z.o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul.Chojnickiej 43, NIP 7811813605,(„Organizator”).

 

2. W ramach Promocji Organizator zobowiązuje się przekazać osobom, które spełnią warunki przewidziane niniejszym Regulaminem, VOUCHER na parking przy lotniskach wymienionych w pkt.7.

 

3. Promocja rozpoczyna się 12.03.2015 i trwa do odwołania.

 

4. VOUCHER na parking otrzymają osoby („Klienci”), które w czasie obowiązywania Promocji, za pośrednictwem spółki AP TRAVEL spełnią poniższe warunki:

 

a) dokonają zakupu dowolnej usługi turystycznej („Wycieczki”)obejmującej co najmniej przelot i zakwaterowanie,

b) opłacą w/w usługę turystyczną w ustalonym termini,

c) usługa turystyczna nie zostanie anulowana – w takim przypadku VOUCHER na parking jest również anulowany.)

d) nie korzystały z innej promocji*

 

5. VOUVHER na parking zostanie przekazany Klientowi po zapłacie pełnej kwoty za usługę turystyczną.

 

6. Wydrukowany Voucher należy okazać obsłudze parkingu przed wjazdem na teren parkingu.

 

7.W Promocji biorą udział parkingi w następujących miastach:

a) Warszawa

b) Poznań

c) Bydgoszcz

d) Łódź

e) Gdańsk

f) Rzeszów

g) Katowice

h) Wrocław

i) Kraków

j) Modlin

 

8. Promocja dostępna jest w ramach wolnych miejsc postojowych na parkingach wskazanych

w pkt 7, w wykupionym przez Klienta terminie imprezy turystycznej.

 

9. W ramach niniejszej Promocji Klient nie może żądać, aby Organizator wypłacił mu w gotówce równowartość VOUCHERU, o którym mowa w pkt 2.

 

10. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem http://www.aptravel.pl oraz w biurze Organizatora. 


 

*) promocje nie dublują się , można skorzystać tylko z jednej wybranej promocji do danej rezerwacji.